Main»Fossa Ovalis

Fossa Ovalis

Right Atrium

  • Fossa ovalis